Informacje ogólne

Adres korespondencyjny:
Os.Woj.Polskiego 16/58
62-065 Grodzisk Wlkp.
 
NIP: 9950242952
REGON: 366703086
Wpis do ewidencji klubów sportowych Starosty Grodziskiego: 2/2017
Numer rachunku:
SGB BS w Grodzisku Wlkp: 86 9063 0008 0000 0026 0909 0001
 
Kontakt:
info@naszadyskobolia.pl
+48 661 267 367
 
Pliki do pobrania:
Statut Klubu Sportowego Nasza Dyskobolia
Deklaracja członkowska
✅ Wpis do ewidencji – strona 1/2 | strona 2/2
REGON
Sprawozdanie finansowe 2017
Sprawozdanie finansowe 2018
Sprawozdanie finansowe 2019 – (informacje dodatkowe)